سرند ارتعاشی

سرند ارتعاشی

این سرندها به طریقی ساخته شده اند که حرکت ارتعاشی منظمی در تمامی سطح توری ها ایجاد می نمایند و این ارتعاش به شاسی و پایه منتقل نمیگردد. تعویض توریها به سادگی امکان پذیر می باشد زیرا  فاصله  بین طبقات طبق استاندارد رعایت گردیده است.

 

  • Parseh Crusher

    minerals construction crushing and screening equipment